Najem okazjonalny jest korzystniejszy dla właściciela mieszkania jednocześnie staje się kłopotliwy dla najemcy. Najlepiej świadczy o tym fakt, że wynajmujący o wiele łatwiej niż w przypadku tradycyjnej umowy najmu może eksmitować nieuczciwego lokatora. Z drugiej strony nie można się dziwić, że właściciele wolą taką formę umowy, ponieważ to oni ryzykują więcej, pozwalając zamieszkać w swoim mieszkaniu obcym ludziom. Pozwala ominąć procedurę uzyskania wyroku eksmisyjnego i zwrócenie się do komornika w celu usunięcia uciążliwego lokatora.

Przyjęty przez Sejm RP zapis z 17 grudnia 2009 roku o najmie okazjonalnym, od razu wzbudził popłoch wśród najemców.  Jednak niepotrzebnie, bo umowa najmu okazjonalnego jest orężem właściciela mieszkania w walce z nieuczciwym lokatorem, tj. takim, który notorycznie zalega z czynszem, korzysta z mieszkania w celach innych niż zawarte w umowie czy zakłóca spokój sąsiadom. Rzetelny najemca nie powinien się zatem obawiać podpisania takiego kontraktu.

O tym trzeba pamiętać!!! Umowa musi być zawarta w formie pisemnej Również
w formie pisemnej (pod rygorem nieważności) muszą być wprowadzane wszelkie zmiany
w umowie. Umowę najmu okazjonalnego lokalu mieszkalnego może zawrzeć właściciel będący osobą fizyczną, ale nieprowadzącą działalności gospodarczej w zakresie wynajmowania lokali. Istnieje możliwość, by umowę taką zawrzeć na czas oznaczony, jednak okres ujęty w porozumieniu nie może przekroczyć 10 lat.

Najem okazjonalny nakłada obowiązek na najemcę złożenia przed notariuszem oświadczenia o poddaniu się dobrowolnej eksmisji z lokalu i obciąża go kosztami notarialnymi Oczywiście aktów notarialnych nie otrzymamy za darmo, więc jeśli właściciel mieszkania zażąda ich do podpisania umowy, odczuje to nasza kieszeń. (maksymalnie 1/10 minimalnego wynagrodzenia za pracę (czyli w 2013 roku jest to kwota 160 zł)). Kolejne 20 zł będziemy musieli zapłacić
w przypadku, jeśli wynajmujący będzie oczekiwał od nas notarialnego poświadczenia podpisu właściciela mieszkania, do którego mielibyśmy się przeprowadzić w przypadku egzekucji. Daje też możliwość uzależnienia zawarcia umowy najmu od wpłacenia kaucji (kaucja nie może przekraczać sześciokrotności miesięcznego czynszu za lokal według stawki czynszu obowiązującej w dniu zawarcia umowy najmu okazjonalnego).Jest to niedogodność i obciążenie finansowe dla najemcy.

Najem okazjonalny nakłada obowiązek na właściciela lokalu mieszkalnego zgłoszenia umowy najmu do urzędu skarbowego. Najważniejszą zaletą z punktu widzenia właściciela lokalu mieszkalnego jest fakt że do najmu okazjonalnego w zasadzie nie mają zastosowania przepisy ustawy o ochronie praw lokatorów.

Mając większą pewność regularnych wpływów za najem i gwarancję zwolnienia opuszczenia mieszkania przez zalegającego w opłatach lokatora, wynajmujący mogliby nieco obniżyć czynsz. Może wówczas najemcy chętniej podpisywaliby umowy o najmem okazjonalny. Taka praktyka jest jednak rzadkością. ProMaBi pomaga w dopełnieniu wszelkich niezbędnych formalności.

Źródła: http://jakwynajacmieszkanie.pl/

This template supports the sidebar's widgets. Add one or use Full Width layout.